Een beetje geschiedenis

Een beetje voorgeschiedenis:

Hoe is De Gentiaan vzw ontstaan?