Spaghetti-avond

Spaghetti avond

Idien de maatregelen dit toelaten, zal deze doorgaan op 19 februari 2022. Meer info volgt later.