Inschrijven

Inschrijven:

Seizoen 2022 - 2023


Praktische informatie:

 


  • Leden van hetzelfde gezin die inschrijven bij De Gentiaan vzw kunnen genieten van een gezinskorting. Hiertoe is het vereist om allen in te schrijven met hetzelfde e-mailadres (telkens ‘Lid toevoegen’), ongeacht het feit of U zelf over een eigen e-mailadres beschikt. Dit kan verder wel als bijkomend e-mailadres worden ingegeven om alle informatie (clubnieuws, …) te ontvangen, maar NIET voor de inschrijving.

 

  • Bekijk op voorhand het lessenrooster met de gehanteerde leeftijden per groep goed na. Het systeem toont ALLE groepen. U vinkt de juiste groep voor uw zoon/dochter aan. Het systeem toont ook selectiegroepen. Gelieve deze laatste slechts aan te duiden indien U daarvoor geselecteerd werd. Zo niet, zal Uw inschrijving door ons ook niet goedgekeurd worden.

 

  • Betaling dient onmiddellijk bij de inschrijving te gebeuren via een online betaalsysteem.


Al onze groepen hebben een maximumcapaciteit, eens die bereikt is kan je uw kind op de wachtlijst plaatsen door een e-mail te sturen via het contactformulier.


Het seizoen start op maandag 5 september 2022.

Inschrijven seizoen 2022 - 2023 via onderstaande knop.

Info met betrekking tot de We are Gym-Community, van en door de GymFederatie


De ‘We are gym-Community’ werd speciaal voor alle leden ontwikkeld. Jullie vinden er alle informatie over je favoriete sport, idolen en zo veel meer. Vanaf dit seizoen zijn bijvoorbeeld de lidkaarten en de attesten van de mutualiteiten in het persoonlijk hoekje te downloaden.

 

Via deze link vinden jullie een informatiefolder over het gebruik van deze Community.

*De tarieven zijn veranderd sinds vorig jaar.

Inschrijvingen gebeuren alleen nog online.