Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement


 1. Kledij: Er wordt geturnd in sportieve kledij. Sportschoenen zijn niet toegelaten. Er wordt geturnd op flexibele turnpantoffels of op blote voeten. Kousen kunnen schuiven en zijn dus niet toegelaten.
 2. Haren zijn steeds bij elkaar. Geen juwelen en horloges tijdens de turnles.
 3. Wij verwachten dat alle leden op tijd aanwezig zijn zodat de les tijdig kan starten. Kinderen worden eveneens op tijd afgehaald (max. tien minuten na het einde van de les).
 4. Alle leden zijn verzekerd voor blessures via de federatie (indien het lidgeld tijdig betaald wordt). Verzekeringspapieren kunnen gedownload worden van de website of worden verkregen tijdens de turnles.
 5. Het lidgeld wordt ten laatste 14 dagen na de eerste les betaald.
 6. Geen eten in de zaal. (Kauwgom en snoep ook niet.)
 7. Water of sportdrank zijn toegelaten in de kleedkamer, niet in de zaal.
 8. Iedereen werkt mee aan een propere kleedkamer. Iedereen neemt zijn eigen spullen mee. Ook de douches worden proper achtergelaten na gebruik.
 9. Waardevolle zaken laat je niet in de kleedkamer achter. Deze neem je mee in de zaal.
 10. Alle leden hebben respect voor het materiaal.
 11. Kinderen wachten in de kleedkamer tot de lesgever opdrachten geeft.
 12. Ouders blijven niet in de zaal tijdens de les. Na de les wachten ze in de kleedkamer tot deze is afgelopen.


EXTRA VOOR DE WEDSTRIJDPLOEGEN

 1. De leden verwittigen de lesgever als ze niet aanwezig kunnen zijn op de training.
 2. Wij verwachten dat men minstens 6 lessen per maand aanwezig is. Voor competitie is dit 7 lessen per maand. Indien hieraan niet wordt voldaan, kan het lid niet meer deelnemen aan wedstrijden en zal dit lid het volgend jaar niet meer toegelaten worden tot de wedstrijdploeg. Uiteraard worden uitzonderingen gemaakt bij blessures en geplande vakanties.
 3. De précompetitie en competitietumbling zijn wedstrijdploegen. Wij verwachten dat iedereen zich inzet om hier ook aan deel te nemen.
 4. Indien men ingeschreven is voor een wedstrijd en men niet meegaat, wordt de boete die de club krijgt van de federatie doorgerekend aan het lid, tenzij het lid een medisch attest kan voorleggen. Dit is een bedrag van â‚¬25 per wedstrijd.