Missie en Visie

Missie en Visie

Missie


Vzw turnkring De Gentiaan Rijmenam wil met haar groepen een aanbod creëren dat voor ieder kind toegankelijk is en waar plezierbeleving door het uitoefenen van de turnsport centraal staat.

Kleuters, kinderen, jeugd én volwassenen, van Rijmenam en omstreken, willen we de kans bieden om te turnen op recreatief niveau. Op deze manier willen we zorgen voor een sportieve opvulling van de vrije tijd.

Voor jongens en meisjes die net dat ietsje meer willen, hebben wij een competitieaanbod tumbling. Onze club streeft naar kwaliteit op zowel recreatief als competitief vlak.

VisieOnze club realiseert de missie door:

 • Wekelijks recreatieve lessen in te richten voor:
  • Kleuters (3 tot 5 jaar)
  • Basisgymnastiek (voor jongens en meisjes t.e.m. 12 jaar)
  • Recreatieve gymnastiek (voor jongens en meisjes +12 jaar)
  • Trampoline (recreatief, vanaf 6 jaar)


Wekelijks en meermaals in de week lessen in te richten voor het competitieaanbod

 • Précompetitie (via selectie, 2x/week, recreatornooien)
 • Competitie (via selectie, 3x/week, C- en B- niveau


Haar leden te laten sporten in optimale omstandigheden (begeleiding, accommodatie, structuur).

Het uitwerken van een kwalitatief aanbod. Lesgevers komen uit onze eigen club en kunnen op kosten van de club opleidingen/bijscholingen volgen. Zij worden hiertoe zeer aangemoedigd. 

Mee te werken aan het "Sport voor Allen"-decreet om zoveel mogelijk kinderen warm te maken voor de turnsport.