Mutualiteit en ongevallen

Mutualiteit en ongevallen


Sommige mutualiteiten, bv. CM, bieden een tussenkomst aan voor het lidgeld van een sportvereniging. 

Je kan dan bij je ziekenfonds naar een formulier vragen, waarop je de gegevens van de gymnast invult.

Vervolgens kan je dit formulier bij ons binnenbrengen door het aan de trainer te geven.

Wanneer je inschrijving volledig in orde is, vullen wij dit formulier verder aan.

Nadien kan je dit terugkrijgen via de trainer en kan je het weer aan je ziekenfonds bezorgen.


Je kan hieronder een aangifteformulier vinden voor ongevallen.